15 χρόνια, 82 τεύχη, αμέτρητες ειδήσεις και απόψεις πάνω στα αγροτικά, κι όχι μόνο, ζητήματα της χώρας μας. Αυτό είναι το «Ελιά & Ελαιόλαδο», το πιο αξιόλογο περιοδικό του συγκεκριμένου χώρου που εκδίδεται από τον εξαιρετικό κ. Βασίλη Ζαμπούνη. Στο τελευταίο και συλλεκτικό τεύχος, το περιοδικό αφιέρωσε στο ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ε.Π.Ε. κάποιον από τον πολύτιμο χώρο του. Τους ευχαριστούμε.

δείτε την καταχώριση εδώ