Ισολογισμοί και Οικονομικά στοιχεία

Οικονομικά στοιχεία

Ισολογισμός 30.06.2015,
2η εταιρικη χρήση (01.07.2014 - 30.06.2015)


Οικονομικά στοιχεία

Ισολογισμός 30.06.2014,
1η εταιρικη χρήση (16.10.2012 - 30.06.2014)